Debianguiden:Ophavsret

Fra Debianguiden
Skift til: Navigation, Søgning

Debianguiden er udgivet under Åben dokumentlicens (ÅDL) - version 1.0, som kan læses på linuxbog.dk. Licensteksten er gengivet herunder, da linket ikke altid fungerer. Du har bl.a. herved frit lov til at kopiere Debianguiden uændret på ethvert medie.

Åben dokumentlicens (ÅDL)

Version 1.0 (25. januar 2002) - licensen kan findes på http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html
Forfatter: Jacob Nordfalk <nordfalk@mobilixnet.dk>
Logo: Torben Linde


1. Kopiering og distribution af værket i uændret form

Du må frit kopiere dette værk uændret og distribuere det på ethvert medium, forudsat at du sammen med hver kopi bibeholder denne licens og en henvisning til værkets kilde.

Du kan vælge at kræve penge for kopiering og distribution af indholdet, for undervisning i indholdet, for brugerstøtte og garantier i forbindelse med indholdet. Hvis du videregiver værket til andre, har du pligt til at se til, at du selv eller andre giver modtageren gratis adgang i minimum 3 år til en elektronisk udgave af indholdet - i et åbent redigérbart format - for eksempel via internettet, og at der i hvert eksemplar tydeligt angives, hvordan man kan få den elektroniske udgave.

2. Ændring af indholdet

Du må gerne ændre i dette værk eller dele af det (og dermed lave et nyt værk baseret på dette værk) og distribuere det som nævnt ovenfor, forudsat at du opfylder alle følgende krav:

  • a) Du skal sørge for at det nye værk indeholder en tydelig anmærkning om at du ændrede det, hvad du ændrede og datoen for ændringerne.</li>
  • b) Det skal være omfattet af samme rettigheder og betingelser ("licens"), som det oprindelige værk.</li>

Alternativt kan det nye værk bære en anden licens eller almindelig ophavsretlig beskyttelse, forudsat at samtlige dele, der oprindeligt stammer fra dette værk, tydeligt er markeret (f.eks i sidefoden på hver side) som værende under denne licens, og at licensen følges for disse dele af værket, herunder at der gives gratis elektronisk adgang som nævnt under afsnittet om kopiering og distribution.

3. Pligter

Enhver anvendelse, kopiering eller distribuering betragtes som en accept af denne licens og dens betingelser. Ved overtrædelse af licensbetingelserne, vil almindelig ophavsretlig beskyttelse være gældende for hele værket og vil dermed gøre person eller personer erstatningspligtige for enhver uautoriseret anvendelse.

4. Garanti

Indholdet leveres "som det er", uden nogen form for garanti for købs-, brugs- eller nytteværdi, medmindre der er givet en særskilt skriftlig garanti herom.