Installation

Fra Debianguiden
Skift til: Navigation, Søgning

Installationen af Debian kan være svær hvis man ikke har voldsomt meget erfaring med forskellige computersystemer. Her vil vi prøve at beskrive en installationsproces skridt for skridt. Hvis du vil gå mere i dybden med installationen, eller har ting du undrer dig over, så henviser vi til den officielle installationsvejledning.

Installationskilder

Der er en del måder hvorpå du kan installere Debian, du skal selv finde ud af hvilken metode der passer dig bedst:

  • Installation over internettet er foretrukken hvis du har en hurtig internet-forbindelse, se Installation over internet.
  • Hvis du ikke har en hurtig linje, men stadig har adgang til en fast linje, så kan du hente ISO'en (et cd-billede), og brænde den ned på en cd, se Brænding af egen cd.
  • Sidste løsning, er at købe Debian på cd eller dvd. Det koster normalt ikke mere end porto, medier og administrationsomkostninger. Vi kan anbefale linuxpusher.dk. For en liste over andre forhandlere, se Debians forhandlerliste.

Installation over internet

Hvis du skal installere Debian over internettet, så kræver det at du har noget at starte installationen fra. Dette kan enten være en boot-cd som du selv har brændt, ud fra en ISO-fil eller fra boot-disketter.

Måden du henter Debian på, er at du downloader en ISO-fil fra Debians downloadside. Her kan du enten vælge at hente en fuld installations-cd eller -dvd, eller vælge at hente en såkaldt 'netinstall-cd.

Netinstall betyder, at du kun downloader en ISO-fil med de mest nødvendige filer, og derefter downloader du resten af de filer du skal bruge over nettet, under installationen. Det har sine fordele, eftersom de fulde cd-images indeholder en hel masse applikationer som du formodentlig ikke skal bruge - og når dit Debian-system er hentet, kan det alligevel bedst betale sig at hente opdateringer over nettet.

Hent Debians netinstall direkte herfra: http://cdimage.debian.org/debian-cd/6.0.4/i386/iso-cd/debian-6.0.4-i386-netinst.iso

NB: Den ISO-fil, som der er henvist til, er i386-udgaven af Debian, hvilket er den mest almindelige arkitektur p.t. For at hente Debian til en anden arkitektur (for eksempel PowerPC, så klik her for en oversigt: http://www.us.debian.org/CD/netinst/ .

Brænding af egen cd

Når du skal brænde ISO-filen ned på cdrom skal den ikke bare brændes over som en normal fil. Du skal have fat i et program som understøtter at skrive ISO'er til en cd. Heriblandt kan nævnes Adaptec Easy CD Creator, Nero, CDRWIN til Windows. På et GNU/Linux-system kan du bruge K3b eller Brasero. Du kan finde flere informationer om hvordan du brænder et Debian-cd-image (eller cd-images generelt) i Debians liste over ofte stillede spørgsmål om cd'er.

Når du har brændt ISO'en ned på en cd, så er det bare at lægge cd'en i drevet og genstarte maskinen. Hvis maskinen ikke vil starte op på den kan det være fordi du ikke har slået det til i BIOS. Hvis dette også fejler, så bliver du nødt til at bruge en boot-diskette til at boote installationen.

Selve installationen

Du starter installationen ved enten at starte op på din cd eller at starte op på din boot-diskette (rescue-disken).

Det første skærmbillede efter boot af Debian-installations-cd

Noget af det første som man lægger mærke til når man starter sin Debian-installation, er at der her ikke er tale som en grafisk brugerflade til installationen som ved andre distributioner, men blot et simpelt semigrafisk, tekstbaseret menusystem.

Systemet giver meget fleksibilitet for den avancerede bruger og er brugervenlig på mange måder. For en standardinstallation er det normalt tilstrækkeligt at svare ja til alle spørgsmål (man kan stortset komme igennem installationen ved bare at trykke på "enter"-knappen adskillige gange). I de næste afsnit vil vi gennemgå de skærmbilleder, som du kommer i gennem ved installationen. Det skal bemærkes at denne guide umuligt kan afgrænse alle de mange forskellige installationsmuligheder der er, og vil derfor gennemgå et standard-eksempel på en installation. For yderligere oplysninger, refereres der til den officielle installationsvejledning.

Opstarten

Når du ser det første skærmbillede, har du flere valgmuligheder, hvoraf det letteste er bare at trykker på "Enter".

Alternativt kan man vælge at trykke F1 for at få mere hjælp. F2 giver følgende oversigt, over valgmuligheder man har for boot af installations cd'en:

Listen over bootparametre

"linux" og "expert" afgører, hvor mange ting du ønsker at tage stilling til under installationen, og det samme gør sig gældende for "linux26" og "expert26", blot med den forskel, at der vil installeres en kerne i version 2.6 i stedet.

De ting man vil blive spurgt om i expert-installationen er ikke vigtige for at få en Debian-installation op at køre, så vi kan anbefale at bruge "linux eller "linux26" som installationsmetode.

Når det er gjort, skal der tages stilling til valg af sprog, region og tastatur. Her vælges engelsk sprog, dansk region og dansk tastatur. Sproget betyder, at din Debians installationsbeskeder vil være på engelsk - regionsvalget har noget at gøre med, hvor Debian først vil forsøge at finde installationspakker fra mirrors i, eller tæt på Danmark - og det danske tastaturlayout betyder at du har mulighed for at skrive danske bogstaver.

Valg af sprog under Debian-installationen

Valg af tastaturlayout under Debian-installationen

Efter valg af sprog og tastatur, vil installationsprogrammet prøve at genkende din internetforbindelse. Dette afsnit er derfor afhængigt af din lokale netværksinstallation. Det nemmeste tilfælde er det hvor en DHCP-server automatisk tildeler dig en IP-adresse. Du kan også komme ud for at manuelt indtaste IP-adresser, hvis DHCP ikke lykkedes.

Automatisk konfigurering af netværk

Efter netværksopsætning, kommer nedenstående skærmbilleder, valg af hostname og domain:

Valg af maskinens hostname

Valg af maskinens hostname

Herefter vil installationen tjekke efter noget hardware, og systemet skal nu partitioneres.

Partitionering af din maskine

For et almindeligt arbejdsstation-system anbefales det at sætte mindst 3 GB plads af til Debian. Hvis du sætter en web-server eller lignende op behøver det ikke at være så meget.

Du skal nu partitionere dit system. Partitionere er et begreb for hvordan din harddisk skal opdeles med hensyn til din Debian-installation. Det kan være at du i forvejen har et andet styresystem installeret, som du enten gerne vil have til at blive eller vil have fjernet. Det kan også være at du gerne vil dele din Debian-installation op i flere forskellige dele på harddisken. Det første skærmbillede du møder under partitioneringen er det følgende.

Valg af disk der skal partitioneres

Det nemmeste er hvis du kan slette hele harddisken og lade installationsprogrammet partitionere for dig. Men i det tilfælde at du har nogen eksisterende partitioner på disken du vil beholde, skal du vælge den anden mulighed.

Debian-installationen vil herefter komme med nogle forslag til, hvordan disken kan partitioneres, og et tilbud om at gøre dette automatisk:

Valg af disk der skal partitioneres

Her kan man vælge at tage All files in one partition, som Debian foreslår at gøre. Man kan også vælge at lave en Desktop machine, som blandt andet placerer systemfilerne på én partitiont og din egen hjemmemappe på en anden.

Valg med alle filer på samme partition:

Alle filer på samme partition

Valg med partitioneringstype "Desktop Machine":

Desktop machine partitionering

Lige meget hvad der gøres, skal man herefter vælge at skrive ændringerne til disken. NB: De data der lå på den disk, du har valgt, bliver nu slettet. Så vær helt sikker på, at du har valgt den rigtige disk at installere på!

Installation af basis-systemet

Debian vil nu begynde at installere basis-systemet:

Basisinstallationen

Efter installationen har kørt i nogen tid, er alle systemfilerne blevet installeret, og der skal nu tages stilling til mere formelle ting, hvor det i de fleste tilfælde er tilstrækkeligt at følge standardanvisningen.

Et godt tip er: Hvis du er i tvivl, så vælg den valgmulighed som er markeret som standard.

Den bootloader, der bliver valgt som standard i ikke-expertmode hedder GRUB. Det er et interface som bliver loaded ved boot, der giver dig mulighed for at vælge, hvilken kerne du gerne vil boote med, i tilfælde af at du har flere. Grub vil under installationen spørge, om den skal installeres på master boot record, hvilket er at foretrække, hvis Debian er det eneste styresystem på din maskine.

Grub konfiguration under installation

Herefter er installationen færdig, og du kan nu boote til dit nye Debian-system, hvor de sidste rettelser skal laves! Husk at fjerne cd-rommen fra dit drev, før du genstarter.

Installationen er færdig!

Afsluttende opsætning

Man bliver nu budt velkommen til opsætningen af de sidste ting. Blandt andet skal man definere tidszoner, oprette sin bruger, samt sætte nogle kendeord.

Velkommen til din nye Debian-instalation

Valg af tidszone:

Valg af tidszone

Nu skal man definere hvilket kendeord man vil bruge til brugeren root. Dette er Linux' administratorbruger, og det er derfor meget vigtigt, at dette kendeord ikke er for nemt, da root har rettigheder til at slette samtlige filer på dit system - af denne årsag bliver man også bedt om at indtaste det to gange.

Valg af rootkendeord

Da brugeren root har mulighed for at ødelægge ting, bliver man dernæst bedt om at oprette en "normal" bruger, som man bør bruge til daglig. Med denne kan man ikke ødelægge sit system, og det er derfor påbudt at bruge root, udelukkende til administrative ting, og aldrig til hverdagsbrug.

Her skal man først definere navnet på brugeren:

Valg af navn til den normale bruger af systemet

... og dernæst selve brugernavnet:

Valg af brugernavn til den normale bruger af systemet

På samme måde som med root, skal der nu defineres et kodeord til den normale bruger.

Herefter skal man vælge, fra hvilken kilde Debians pakkesystem apt skal hente. Det kan her kraftigt anbefales at vælge en metode der involverer internettet, altså http eller ftp.

Opsætning af APT

Debian vil herefter foreslå en mirror-side som ligger i Danmark, og man kan derfor vælge hvilken dansk mirror man ønsker.

Valg af mirror fra hvor APT henter sine pakker.

Valg af mirror fra hvor APT henter sine pakker.

Har man netadgang gennem en proxy, skal man herefter definere denne. Ellers skal man bare fortsætte uden at indtaste noget.

Nu vil APT køre en opdatering, hvor der tjekkes efter nye pakker.

APT opdateres.

.. og man kan herefer vælge at installere nogle prædefinerede pakker.

Valg af pakker i APT

Det er nu muligt at bladre gennem "kategorier" af pakker man ønsker at installere. Det er her op til brugeren om man ikke vil vælge noget, og installere det selv senere eller installere ting som eksempelvis en grafisk brugerflade.

Lige meget hvad man vælger, vil Debian dernæst begynde at installere resten af de filer man skal bruge i systemet, men som ikke er direkte systemfiler. Blandt andet bliver der installeret en C-compiler, manualsider og SSH-understøttelse.

De resternede pakker installeres med APT

Under installationen af pakker vil man opleve endnu en af de stærke sider i Debians pakkesystem. Frem for at installere alle programmer med standardindstillinger, vil man i stedet under installationen blive spurgt om vigtige spørgsmål.

Du vil blive stillet en masse spørgsmål om mange forskellige ting, prøv at gøre dit bedste ved at læse beskrivelserne grundigt og først derefter besvare dem. Husk endnu engang, at hvis du er i tvivl, er standard-valget i stort set alle tilfælde tilstrækkeligt.

Din installation er nu færdig

Efter du har besvaret alle spørgsmål og alle pakker er installeret færdig, er din installation af Debian klar! Held og lykke.